Notices »
 

Notice

यस समितिको दुर्घटना न्यूनिकरण अभियान कार्यक्रम अन्तरगत समितिमा सदस्य (दर्ता) भई सञ्चालनमा रहेका ट्रकमा कार्यरत चालक तथा परिचालकहरुलाई प्रत्येक हप्ताको बिहिवारको तालीममा उपस्थितीको लागी अनुरोध गरीन्छ ।

यस समितिको दुर्घटना न्यूनिकरण अभियान कार्यक्रम अन्तरगत समितिमा सदस्य (दर्ता) भई सञ्चालनमा रहेका ट्रकमा कार्यरत चालक तथा परिचालकहरुलाई प्रत्येक हप्ताको बिहिवारको तालीममा उपस्थितीको लागी अनुरोध गरीन्छ ।

Related Posts