Photo Gallery
 

Home Page Pictures

some gist

office building
समितिको बुटवल १३ कालिकानगरमा रहेको प्रधान कार्यालय भवन

Lord Buddha
शान्तीका अग्रदुत भगवान गौतम बुद्ध, लुम्बिनी

Birth Place of Buddha
भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल, लुम्बिनी